รู้ทันความเครียดก่อนเป็นโรคซึมเศร้า 01

โรคซึมเศร้าในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นก็เกิดขึ้นอย่างมากมาย หลายๆ คนนั้นก็ยังอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องนี้สักเท่าไร เพราะมองว่าการที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นอย่างมาก และมองว่าโรคนี้เป็นอาการของผู้ป่วยทางจิตซะมากกว่า

ภาวะโรคซึมเศร้ามันร้ายกว่าที่เราคิด เพราะมันเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะหนุ่มสาวชาวออฟฟิศต่างๆ มักจะโดนแรงกดดันมาจากที่ทำงานเลยส่งผลทำให้เกิดภาวะเครียด เมื่อเราเครียดมากๆก็จะกลายทำให้เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้านี้ได้

ถ้าเรากำลังรู้ตัวเองว่าในตอนนี้เรากำลังจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เราก็ควร รู้ทันความเครียดก่อนเป็นโรคซึมเศร้าหา วิธีในการรับมือกับการป่วยโรคนี้ให้ไว้ที่สุด เพื่อที่จะได้ป้องกันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี... [read more]